„Ucieczka w sport to najlepsza ucieczka. Przed czymkolwiek byś nie uciekał. „